Ang pakikipagsapalaran ng ilang OFW sa China

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), tinatayang nasa 12,254 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa China. Sa video na ito ng “iJuander,” kilalanin ang mga Pinoy na sina Candy at Jack na kabilang sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa nabanggit na bansa.

Source: GMA News

Posted in Local News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This Website

  • Share on Tumblr

Hot Categories